Υλικό από τις παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών του MIS, που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2015.

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

Όλες οι διπλωματικές εργασίες του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα

 

 

 

 

Print Friendly