Υλικό από τις παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών του MIS, που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2016.

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

Όλες οι Διπλωματικές Εργασίες του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα

 

Print Friendly