Για την παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα προβλέπονται δίδακτρα, τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.850 ευρώ. Η καταβολή των διδάκτρων κάθε εξαμήνου γίνεται σε δύο δόσεις. Η Α” δόση καταβάλλεται στην εγγραφή ή την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου και η Β” δόση την έβδομη εβδομάδα κάθε εξαμήνου. Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται στην Τράπεζα Πειραιώς, Αρ. Λογ/σμού: 5202-011660-886 (ΙΒΑΝ: GR78 0172 2020 0052 0201 1660 886).

Υποτροφίες

Για το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα παρέχεται μία (1) υποτροφία για το Α” Εξάμηνο σπουδών και μία (1) υποτροφία για το Β” Εξάμηνο σπουδών, με βάση την επίδοση και την βαθμολογία στα μαθήματα του αντίστοιχου εξαμήνου.

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα και κάθε υπότροφου μεταπτυχιακού φοιτητή, στην οποία  περιγράφονται αναλυτικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησης αυτών. Σε περίπτωση που ένας υπότροφος φοιτητής δεν είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του, η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα προβαίνει στην αφαίρεση της υποτροφίας του.

Λοιπές Διευκολύνσεις

Παροχή έκπτωσης σε αδέρφια

Παρέχεται έκπτωση ποσοστού 20% στα δίδακτρα που πληρώνουν δύο ή περισσότερα αδέρφια τα οποία φοιτούν ταυτόχρονα είτε στο Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (πρόγραμμα για νέους πτυχιούχους) είτε ταυτόχρονα στο Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα. Η έκπτωση θα παρέχεται στα δίδακτρα που οφείλει το κάθε ένα από τα αδέρφια, ακόμα και στην περίπτωση που το ένα ή όλα έχουν μερική υποτροφία και είναι όλα οικονομικά εξαρτώμενα από την ίδια οικογένεια, σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, και για όσο χρόνο συμπίπτει η διετής φοίτησή τους στο Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στο Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα. Η έκπτωση δεν θα παρέχεται στην περίπτωση που το ένα από τα δύο αδέρφια έχει πλήρη υποτροφία, καθώς και στην περίπτωση που ο/η επόμενος αδερφός/ή γίνεται δεκτός/ή μετά την ολοκλήρωση της διετούς φοίτησης από τον/ην πρώτο/η αδερφό/ή.

Υποτροφίες από φορείς όπως π.χ. Ι.Κ.Υ., Υπουργείο Παιδείας, ΓΓΕΤ και άλλα ιδρύματα ή οργανισμούς

Σε περίπτωση μεταπτυχιακός φοιτητής λαμβάνει υποτροφία ή επιχορηγείται από κάποιον άλλον φορέα, δεν δικαιούται υποτροφία από το Δ.Π.Μ.Σ.

Λοιπές παροχές

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης και πάσο. Ειδικά όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη (όροι, προϋποθέσεις κλπ. περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ενότητα Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις του site μας.

Print Friendly