Αρχική

Μεταπτυχιακό

Σας καλωσορίζουμε στον δικτυακό τόπο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα λειτουργεί από το 1996 και σκοπός του είναι η ειδίκευση των πτυχιούχων του στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Οικονομία, Κοινωνία, Εκπαίδευση, Οργάνωση, Διοίκηση, Λογιστική και Χρηματοοικονομική και στην ανάπτυξη της έρευνας στους συναφείς τομείς.

Η εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα αποτελεί έναν συνδυασμό γνώσεων και δεξιοτήτων σε τεχνολογικά και οικονομικά-επιχειρηματικά θέματα, παρέχοντας έτσι στους αποφοίτους του ένα από τα πλέον ισχυρά εφόδια για την επαγγελματική, ερευνητική και ακαδημαϊκή τους εξέλιξη στο σύγχρονο και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας.

Ευελπιστούμε η περιήγησή σας στον δικτυακό μας τόπο να είναι ευχάριστη και λειτουργική. Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση ή πρόταση για συνεργασία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να μας βρείτε στα Social Media.