Αιτήσεις για το νέο κύκλο του Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS)

Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα

Τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνουν την έναρξη του 26ου κύκλου σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems «M.I.S.»), το οποίο οδηγεί στην απονομή διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα (επίπεδο Β2 ή ανώτερο).

Έναρξη μαθημάτων

Τέλος Φεβρουαρίου – αρχές Μαρτίου 2022.

Διάρκεια

Το μεταπτυχιακό διαρκεί 3 εξάμηνα (2 εξάμηνα σπουδών & 1 εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας).

Ημέρες και ώρες μαθημάτων

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσα στην εβδομάδα, απογευματινές ώρες (16:30-19:00 και 19:00-21:30).

Δίδακτρα – υποτροφίες

Για την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος προβλέπονται δίδακτρα-τέλη φοίτησης ύψους 2.950 ευρώ. Χορηγούνται υποτροφίες-απαλλαγές από τέλη φοίτησης με εισοδηματικά κριτήρια, σε φοιτητές που δεν ξεπερνούν το ποσοστό του 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εγγράφονται στο Δ.Π.Μ.Σ.

Αιτήσεις

Υποβολή αιτήσεων (ηλεκτρονικά): έως 31 Ιανουαρίου 2022.

Πληροφορίες

Website: https://mis.uom.gr

Email: misgrad@uom.edu.gr

Τηλέφωνο: 2310-891514 (Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10:00 – 14:00).