Διαχείριση Παραπόνων/Ενστάσεων Φοιτητών/τριών

Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Παραπόνων και Ενστάσεων: 

https://www.uom.gr/forma-paraponon

Οδηγίες Εφαρμογής Διαδικασίας Παραπόνων και Ενστάσεων

Η Επιτροπή παραπόνων για φέτος είναι:
Ταραμπανης Κωνσταντίνος
Ελευθεριάδης Ιορδάνης
Οικονομίδης Αναστάσιος