Διδακτορικό

Διδακτορικό

Το Διδακτορικό Δίπλωμα στα Πληροφοριακά Συστήματα (Ph.D. in Information Systems) απονέμεται για μια πρωτότυπη συμβολή σε ένα από τα παρακάτω ερευνητικά αντικείμενα: Συστήματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ηλεκτρονική Εκπαίδευση, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση κλπ) και εφαρμογές τους στην Οικονομία, Κοινωνία, Εκπαίδευση, Οργάνωση, Διοίκηση, Λογιστική και Χρηματοοικονομική.

Οι στόχοι του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα είναι οι εξής:

  • Η παραγωγή πρωτότυπης έρευνας στα ερευνητικά αντικείμενα του Προγράμματος
  • Η ανάπτυξη μελλοντικών μελών Δ.Ε.Π.
  • Η ανάπτυξη ερευνητών για τη στελέχωση δημοσιών και ιδιωτικών οργανισμών
  • Η παραγωγή δημοσιεύσεων με βάση την έρευνα που διεξάγεται στο Πρόγραμμα

Οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, πρέπει πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ στα Πληροφοριακά Συστήματα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η ελάχιστη διάρκεια για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής είναι τα 3 έτη. Η διδακτορική διατριβή συγγράφεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Στους υποψήφιους διδάκτορες χορηγείται πάσο και βιβλιάριο σπουδών.

Οι αιτήσεις για το Διδακτορικό υποβάλλονται δύο φορές το χρόνο (μια φορά κατά το εαρινό εξάμηνο και μια φορά κατά το χειμερινό εξάμηνο), σε ημερομηνίες που δημοσιεύονται εγκαίρως στον ιστότοπο του Δ.Π.Μ.Σ. και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.