Διδακτορική διατριβή

Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας για τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής.

Όλες οι Διδακτορικές Διατριβές κατατίθενται σε ψηφιακή μορφή στην ΨΗΦΙΔΑ, την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Καταθετήριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Διδακτορικές Διατριβές που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα μέχρι και σήμερα

2018

Τίτλος:Behavioral user modeling for web and cloud end-user development environments
Συγγραφέας:Τζαφίλκου, Αικατερίνη
Επιβλέπων:Πρωτόγερος, Νικόλαος
Σύνδεσμος:https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22323
Τίτλος:Supporting learners’ capacity for autonomous decisions using learning analytics
Συγγραφέας:Παπαμήτσιου, Ζαχαρούλα
Επιβλέπων:Οικονομίδης, Αναστάσιος
Σύνδεσμος:https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22112

2017

Τίτλος:Mobile-based assessment: an exploration of acceptance and motivation factors
Συγγραφέας:Νίκου, Σταύρος
Επιβλέπων:Οικονομίδης, Αναστάσιος
Σύνδεσμος:http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21275

2016

Τίτλος:Linked open government data analytics
Συγγραφέας:Καλαμπόκης, Ευάγγελος
Επιβλέπων:Ταραμπάνης, Κωνσταντίνος
Σύνδεσμος:http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19439

2015

Τίτλος:On improving service provision through the use of customer – centric semantic service models
Συγγραφέας:Λούτας, Νικόλαος
Επιβλέπων:Ταραμπάνης, Κωνσταντίνος
Σύνδεσμος:https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17486

2013

Τίτλος:Χρήση τεχνικών διαδικτύου για τη λειτουργία των οργάνων της ανώνυμης εταιρείας. Νομική – Τεχνολογική προσέγγιση
Συγγραφέας:Μουρατίδης, Ευστράτιος
Επιβλέπων:Σκαλίδης, Ελευθέριος
Σύνδεσμος:https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15685

2012

Τίτλος:Integrating personalized emotional and physiological measurements into the technology acceptance model: a study of a computer based assessment system.
Συγγραφέας:Τερζής, Βασίλειος
Επιβλέπων:Οικονομίδης, Αναστάσιος
Σύνδεσμος:http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15672

2011

Τίτλος:Affective artificial intelligence in education: affect recognition and feedback in the context of a self-assessment test system
Συγγραφέας:Μορίδης, Χρήστος Ν.
Επιβλέπων:Οικονομίδης, Αναστάσιος
Σύνδεσμος:http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14508

2010

Τίτλος:Information and communication technology investments evaluation: a real options framework of analysis
Συγγραφέας:Αγγέλου, Γεώργιος
Επιβλέπων:Οικονομίδης, Αναστάσιος
Σύνδεσμος:http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14003

2007

Τίτλος:Μεθοδολογία και πλαίσιο ανάπτυξης προσαρμοζόμενου συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης σε περιβάλλον σημασιολογικού ιστού
Συγγραφέας:Γιουβανάκης, Αθανάσιος
Επιβλέπων:Ταραμπάνης, Κωνσταντίνος
Σύνδεσμος:http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/3556