Δομή προγράμματος

Δομή προγράμματος

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) έχει δομηθεί με τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στους στόχους του Προγράμματος, που είναι:

  • Η παραγωγή πρωτότυπης έρευνας στα ερευνητικά αντικείμενα του Προγράμματος
  • Η ανάπτυξη μελλοντικών μελών Δ.Ε.Π.
  • Η ανάπτυξη ερευνητών για τη στελέχωση δημοσιών και ιδιωτικών οργανισμών
  • Η παραγωγή δημοσιεύσεων με βάση την έρευνα που διεξάγεται στο Πρόγραμμα.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της δομής του Π.Δ.Σ. είναι τα εξής:

  • Εκπόνηση ερευνητικής πρότασης
  • Αποδοχή από ένα μέλος Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων να επιβλέπει την διαδικασία εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής
  • Ορισμός τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής
  • Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής
  • Εκπόνηση της διατριβής
  • Υποστήριξη της διατριβής.

Το κύριο στοιχείο της δομής του διδακτορικού είναι η εκπόνηση της διατριβής, η οποία απαιτεί πρωτότυπη έρευνα.

Τη δομή του Π.Δ.Σ. δύναται να συμπληρώνουν οι παρουσιάσεις ενδιάμεσων αποτελεσμάτων της διδακτορικής έρευνας.