Εργαστήριο Η/Υ

Κτίριο Η’ (Πύργος ΟΔΕ-Λογιστικής), 4ος όροφος, Εργαστήριο 434

Τηλέφωνο: 2310-891651

Επικοινωνία: misuom [at] gmail.com