Επιτυχόντες-εισακτέοι στο Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS)

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους για τον 25ο κύκλο του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα ότι έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα των επιτυχόντων-εισακτέων και όλοι οι υποψήφιοι έχουν ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.