Διπλωματική εργασία

Όλες οι Διπλωματικές Εργασίες κατατίθενται σε ψηφιακή μορφή στην Ψηφίδα, την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Καταθετήριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Μπορείτε να δείτε τις διπλωματικές εργασίες που εκπονήθηκαν στo πλαίσιο του Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS) και έχουν κατατεθεί στο Ψηφιακό Αποθετήριο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΨΗΦΙΔΑ), από το 1999 μέχρι και σήμερα πατώντας εδώ…