Παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών, Νοέμβριος 2022

Την Παρασκευή 11/11/2022 (16:00-17:30) και τη Δευτέρα 14/11/2022 (16:30-20:00), θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών από μεταπτυχιακούς φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω Zoom, στους παρακάτω συνδέσμους: