Παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών, Μάρτιος 2022

Τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00-19:00, θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών από μεταπτυχιακούς φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, στον παρακάτω σύνδεσμο https://zoom.us/j/94787422939.