Προκήρυξη του προγράμματος Erasmus+

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 1 , το Γραφείο Erasmus ανακοινώνει τη 2η Προκήρυξη του Προγράμματος ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ σε χώρες της ΕΕ και χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τα ακαδημαϊκά έτη 2022-2023 και 2023-2024. Περίοδος αιτήσεων 15/11/2022-21/12/2022.

2η προκήρυξη πρακτικής άσκησης (.pdf)