Προσωπικό

Προσωπικό

Το Διδακτικό Προσωπικό του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα αποτελείται από διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ).

Επίσης, ανά τακτά διαστήματα, προσκαλούνται εξωτερικοί ομιλητές από Πανεπιστήμια και Επιχειρήσεις, για διαλέξεις και εργαστήρια (workshops) σε εξειδικευμένα θέματα.

Τέλος, η εύρυθμη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα υποστηρίζεται από τη Γραμματεία και την Τεχνική Υποστήριξη.