Διοικητικό προσωπικό

Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα

Κτίριο Η’, Ισόγειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, ΤΚ 540 06, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310-891514

E-mail: misgrad (at) uom.edu.gr

Υπεύθυνη: κ. Λουκίδου ΑΘανασία

Υποστήριξη Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα

Εργαστήριο Η/Υ 434, 4ος όροφος, Κτίριο Η’

Τηλέφωνο: 2310-891651

E-mail: misuom (at) gmail.com

Υπεύθυνος: κ. Νάνος Ιωάννης