Συνεντεύξεις υποψηφίων για το Μεταπτυχιακό

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους για το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS) ότι οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ΖΟΟΜ, τις ημέρες Δευτέρα 8 Μαρτίου και Τετάρτη 10 Μαρτίου με αλφαβητική σειρά και ανάλογα με τα πρώτα γράμματα του επωνύμου των υποψηφίων. Στους υποψηφίους θα σταλεί email με το αντίστοιχο link και περαιτέρω οδηγίες.