1η Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ ακαδ. έτους 2022-2023

Erasmus+

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 1 , το Γραφείο Erasmus ανακοινώνει Προκήρυξη του Προγράμματος ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ σε χώρες της ΕΕ και χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Η προκήρυξη αφορά και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Περίοδος αιτήσεων 02/06/2022-08/07/2022.

Πληροφορίες εδώ…