Εκπαιδευτικά σεμινάρια Βιβλιοθήκης

Δηλώστε συμμετοχή στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που προσφέρει η βιβλιοθήκη σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, με το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ), με το Γραφείο Διασύνδεσης και την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου. Περισσότερα εδώ…