Δήλωση μαθημάτων επιλογής Α’ εξαμήνου

Για το Α’ εξάμηνο σπουδών στο μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ