Δήλωση μαθημάτων επιλογής Β’ εξαμήνου ακαδ. έτους 2022-2023

Για το Β’ εξάμηνο σπουδών στο μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν δύο (2) από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ. Διδάσκων: κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. Διδάσκων: κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διδάσκων: κ. Read more

Δήλωση μαθημάτων επιλογής Α’ εξαμήνου

Για το Α’ εξάμηνο σπουδών στο μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENTΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ