Δήλωση μαθημάτων επιλογής Β’ εξαμήνου ακαδ. έτους 2022-2023

Για το Β’ εξάμηνο σπουδών στο μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν δύο (2) από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

Η δήλωση γίνεται ηλεκτρονικά εδώ…, μέχρι την Παρασκευή 16/09/2022.