Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του Πανεπιστημίου κατά το μήνα Αύγουστο

Οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μας, βάσει σχετικής απόφασης της Συγκλήτου και των Πρυτανικών Αρχών, θα παραμείνουν κλειστές από 1 έως 19 Αυγούστου λόγω των θερινών διακοπών του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.